Bærekraftig utvikling fra et lokalt perspektiv

Hvorfor? Gitt den forventede veksten i betydningen av marine ressurser, er forbindelsen mellom blå vekst og havets helse av global relevans. Hvordan? Samfunnene i Nord-Norge er svært avhengige av marine ressurser og har sterke kulturelle og sosiale forbindelser til havet. I Nord-Norge, omfatter den blå veksten eksponentiell vekst i akvakultursektoren, utviklingen av en svært effektiv…

Read More