Bærekraftig utvikling fra et lokalt perspektiv

Hvorfor? Initiativ for å måle progresjon mot bærekraft er mange. På global skala har vi for eksempel Indeksen for menneskelig utvikling (Human Development Index, HDI) som sammenligner land i forhold til gjennomsnittlig levealder, inntekt og utdanningsnivå. Videre har vi Økologisk fotavtrykk som sier noe om hvor mye produktivt jord- og vannareal som kreves for å…

Les mer