Indikatorer

For å bli operativt for beslutningstakere har havets helse blitt definert av et sett med konkrete indikatorer på fordeler som kombineres til et felles tiltak i global skala.

Det er disse vi ønsker å jobbe med for en bærekraftig kyst, samfunn og fremtid. Disse defineres av ti samfunnsmessige mål for et sundt hav: