Hvem vi er

Kystbarometeret ble initiert av forskere ved Framsenteret i Tromsø. Forskerne representerer seks forskjellige forskningsinstitusjoner, og har bred utbredelse fra økonomi, bærekraftig vitenskap, fiskevitenskap og marine økologi.

Prosjektet er finansiert av FRAM Nordområdesenter for klima- og miljøforskning og Framsenter Flaggskip, Miljøkonsekvenser av næringsaktivitet i nord (MIKON).