NY RAPPORT UTE

Kystbarometer ønsker å lage et barometer hvor lokalbefolkning, interessegrupper og beslutningstakere kan få kunnskap om utviklingen i nordnorske kystkommuner. I denne rapporten har vi oppsummert innspill fra ulike samfunnsaktører som vi innhentet våren 2019 gjennom spørreundersøkelser, intervju og fokusgruppemøter i seks kystkommuner i Nord-Norge.

Les mer

KYST BLOGG: STOLTHET – NØKKELEN TIL EN BÆREKRAFTIG KYSTUTVIKLING?

Lofoten har ikke alltid vært sett på som særlig vakkert. Tvert imot. Lofotfjellene var stygge og skremmende den gang folk var helt avhengige av å leve av naturen. Her var det værhardt og lite dyrkbar jord. Å være fisker var farlig og det var ikke noen selvfølge at de som dro ut på havet kom hjem igjen. I dag har opplevelsen endret seg fullstendig.

Les mer

ØKONOMI OG SYSSELSETTING

Sjømatnæringa er viktig for sysselsetting og verdiskaping i Nord-Norge. Effektivisering av fiskeriene har ført til et redusert antall fiskere og fiskefartøy samtidig som verdiskapingen har økt. Hvordan skaper vi bærekraftig økonomi og sysselsetting i hav- og kystnæringer i fremtiden?

Les mer

Bærekraftig utvikling fra et lokalt perspektiv

Hvorfor? Initiativ for å måle progresjon mot bærekraft er mange. På global skala har vi for eksempel Indeksen for menneskelig utvikling (Human Development Index, HDI) som sammenligner land i forhold til gjennomsnittlig levealder, inntekt og utdanningsnivå. Videre har vi Økologisk fotavtrykk som sier noe om hvor mye produktivt jord- og vannareal som kreves for å…

Les mer