STORSTILT UNDERSØKELSE OM LOKALE PERSPEKTIVER PÅ BÆREKRAFTIG KYSTUTVIKLING I NORD-NORGE

Kystbarometeret inviterer folk fra alle kystkommunene i Nord-Norge til å kartlegge lokalt viktige steder og vurdere endringer langs kysten. I undersøkelsen får deltagerne bidra med sine kunnskaper og perspektiver på kystutviklingen. Dette vil være ett viktig bidrag til forvaltningen av kysten.

Til sammen vil ca. 17 000 bli invitert til å delta via et postkort i posten. Dette tilsvarer ca. 5% av lokalbefolkningen i kystkommunene i Nord-Norge. Disse blir rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret.

Delta her!

Andre som ønsker vil også kunne få mulighet til å delta senere på høsten. På lengre sikt er målet å jevnlig gjennomføre en slik kartleggingsundersøkelse for å følge utviklingen over tid.

OBS! Nå kan alle i alderen 18-79 år i Nord-Norge delta i vår undersøkelse –Delta her!

Takk for din deltakelse og innspill! Lenken vil være åpen frem til 30.11.21.

Emma Salminen (doktorgradsstudent ved UIT), Sigrid Engen (postdoktor ved Norsk Institutt ved Naturforskning) og Vera Hausner (Professor i Miljø- og ressursfag ved UIT) har hovedansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen.