STORSTILT UNDERSØKELSE OM LOKALE PERSPEKTIVER PÅ BÆREKRAFTIG KYSTUTVIKLING I NORD-NORGE

Kystbarometeret inviterer folk fra alle kystkommunene i Nord-Norge til å kartlegge lokalt viktige steder og vurdere endringer langs kysten. I undersøkelsen får deltagerne bidra med sine kunnskaper og perspektiver på kystutviklingen. Dette vil være ett viktig bidrag til forvaltningen av kysten.

Til sammen vil ca. 17 000 bli invitert til å delta via et postkort i posten. Dette tilsvarer ca. 5% av lokalbefolkningen i kystkommunene i Nord-Norge. Disse blir rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret.

Andre som ønsker vil også kunne få mulighet til å delta senere på høsten. Lenken til undersøkelsen finner du senere på dette nettstedet. På lengre sikt er målet å jevnlig gjennomføre en slik kartleggingsundersøkelse for å følge utviklingen over tid.

Emma Salminen (doktorgradsstudent ved UIT), Sigrid Engen (postdoktor ved Norsk Institutt ved Naturforskning) og Vera Hausner (Professor i Miljø- og ressursfag ved UIT) har hovedansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen.

Mer informasjon kommer snart.