HVORDAN KAN VI MÅLE BÆREKRAFTIG UTVIKLING I NORDNORSKE KYSTKOMMUNER?

På tokt lang kysten

Etterspørselen etter marine ressurser er stor og økende. Dette endrer både naturgrunnlag og lokalsamfunn langs kysten.

Vi ønsker å styrke lokal deltakelse for å definere bærekraftig utvikling og inviterer derfor deg til å gi innspill.

Hva mener folket er viktig for å vurdere bærekraftig bruk av kysten og havet? Hva er viktige prioriteringer for næringsutvikling og de lokale fiskeriene? Hva er kvalitetsopplevelser for turister? Hvordan bidrar kysten til livskvalitet og stedstilhørighet hos lokalbefolkningen? Målet er å få frem ulike ideer og perspektiver på hvordan vi kan måle bærekraftig kystutvikling.

For kunne utvikle gode mål på bærekraft trenger vi innspill fra ett bredt spekter av interesser. Vi drar derfor på tokt med Hurtigruta langs kysten av Nord-Norge i mars i år for diskutere gode mål på bærekraft fra et lokalt perspektiv. I løpet av to uker vil vi gå i land seks ulike steder (Vardø, Hammerfest, Skjervøy, Tromsø, Svolvær og Vega) og ha møte med interessenter innen fiskeri, oppdrett, reiseliv, naturvern, kultur, friluftsliv, for å nevne noen.

For at se hvordan denne turen gikk så følg Kyst Bloggen.