BLUE GROWTH

Blue Growth er en langsiktig strategi for å støtte bærekraftig vekst i marine og maritime sektorer. Her ses havet som viktig for verdensøkonomien på grunn av dets potensial for innovasjon og vekst. Denne nye blå økonomien forventes å ha vidtgående innvirkning på kystøkosystemene og samfunnene.

Denne utviklingen av marine næringer vil endre det menneskeskapte trykket på det akvatiske økosystemet med potensielt positive eller negative virkninger på biologisk mangfold og funksjonene i økosystemet. Samtidig har de fremvoksende bransjene konsekvenser for lokal sysselsetting, økonomi og bosetting, og etter hvert som levebrødene endres, vil også menneskers avhengighet og verdsettelse av fordelene fra kystøkosystemet.

Med andre ord, vil den blå veksten sannsynligvis resultere i varige blå overganger av kystsamfunn og økosystemer. Derfor er en sosialøkologisk tilnærming (SES) som anerkjenner de nære koblingene mellom samfunn og økosystemer, inkludert tilbakemeldinger og skift i oppfatninger av hva som utgjør et sunt og produktivt hav, derfor avgjørende for å ta tak i fremtidige bærekraftutfordringer fremkalt av «Blue Growth».

-fordi verdenshavene vil bli en stor arena for økonomisk vekst, og tar opp globale utfordringer som matssikkerhet, fattigdom og tilførsel av naturressurser og energi.

Kystsamfunnene i Nord-Norge opplever allerede vekst i flere av disse sektorene. Den mest slående utviklingen er veksten i akvakultur, som siden fødselen på 1970-tallet har blitt en økonomisk søyle langs kysten. Parallelt har det viktige tradisjonelle fiskeriet utviklet seg til en effektiv, svært forvaltet og for det meste bærekraftig industri med fire store havmiljøer (dvs. torsk, hyse, sild og sa) som representerer mer enn 90% av fangstene. Det er derfor vi nå snakker om en tid med Blå Vekst, og derfor der nu er aktuelt bekymring for hvordan vi møter en bærekraftig blå fremtid – møter alle diskurser, oppfatninger og verdier.

Et sunt hav er et hav som; bærekraftig leverer en rekke fordeler til mennesker nå og i fremtiden.