MARINE PRODUKTER

Marine planter og dyr er, i tillegg til matproduksjon, også viktige for næringslivet for annet enn mat. De kan for eksempel brukes til biodrivstoff, gjødsel, helsekost, kosmetikk og dyrefôr. FNs og nasjonale myndigheters mål om bærekraftig ressursutnyttelse gjelder for også marine produkter. Kystbarometeret ønsker innspill på hva er viktig når vi skal vurdere høstingen av levende organismer til annen bruk enn mat i nordnorske kystkommuner og om denne er bærekraftig.

Hvordan skal vi utnytte dette i fremtida?