KARTLEGGING AV VERDIER

Det er generell mangel, at en bærekraftig forvaltning også inkluderer forståelse av mennesker. Vi mangler data i et viktig område, nemlig hvordan lokalbefolkningen selv opplever og prioriterer ulike aspekter ved kyst- og kystøkosystemer, og det er disse vi ønsker å i tillegg samle inn og understreke.

Vi kartlegger på livet løs, og kanskje en dag kontakter vi deg! 

Hvorfor er det viktig å bidra?

Vi ønsker å gjøre det enklere for beslutningstaking å vurdere det brede spekteret av verdier knyttet til naturressursene til sjø og kysten. Informasjonen vil bli brukt til forskning og formidling, og vores undersøkelse er helt anonym. Hjelp oss å øke bevissthet om verdiene langs kysten og nå målet om en bærekraftig fremtid for våre kyster og hav som samler både forskning, ledelse og en menneskelig dimensjon.

Dine ønsker og verdier om hvordan kysten skal være og se ut, kan påvirke fremtidig planlegging, ledelse og forskning av fjordene og havene som omgir oss.