Turisme

Turisme er en voksende næring nasjonalt og internasjonalt. Det forventes en vekst i antall turister i Norge (norske og internasjonale) med 80% frem mot 2030. Naturen er den viktigste grunnen til at turister velger Norge som reisemål. Den skaper en god reiselivsopplevelse i kombinasjon med lokal kultur og lokale produkter. Å fremme bærekraftig turisme er gjenspeilet i bærekraftsmålene til FN.

Hvordan skaper vi bærekraftig turisme?