HVA BETYR BÆREKRAFT?

Bærekraft er et komplekst konsept. Den mest omtalte definisjonen kommer fra FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling: «Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å gå på kompromiss med fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov.»

Bærekraft kan også defineres som: «Den fysiske utviklingen og institusjonelle driftspraksis som oppfyller de nåværende brukernees behov, uten å svekke fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov, særlig med hensyn til bruk og sløsing med naturressurser. Bærekraftig praksis støtter økologisk, menneskelig og økonomisk helse og vitalitet. Bærekraft forutsetter at ressursene er begrensede, og bør brukes konservativt og klokt med sikte på langsiktige prioriteringer og konsekvenser av måten ressursene brukes på.

Bærekraft handler om våre barn og våre barnebarn, og verden vil vi forlate dem.

13221728_10153533778661611_409864792282713280_n.jpg