Småskala fiskeri

Småskala fiskeri er viktig for matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og kultur for mennesker verden over. For Norge er småskala fiskeri særlig viktig for matauk og ivaretakelse kystkultur og kystsamfunn. FN har nedfelt i bærekraftsmålene at de som driver med småskala fiskeri må få tilgang til marine ressurser og til markeder for sine produkter og Kystbarometeret ønsker å definere hvordan vi skal vurdere tilgangen til og bærekraften av lokale fiskerier i nordnorske kystkommuner.