Økonomi og sysselsetting

Lokale inntekter og arbeidsplasser i hav- og kyst næringer er viktig for ansatte i disse næringene og for de som indirekte opplever økonomiske og sosiale fordeler av en stabil lokal økonomi. FNs bærekraftsmål påpeker at anstendig arbeid og økonomisk vekst er en viktig del av en bærekraftig utvikling. Kystbarometeret ønsker å belyse ka som er viktig når vi skal vurdere tilstanden til økonomi og sysselsetting i hav- og kystnæringer i nordnorske kystkommuner.

Hvordan ser du økonomi og sysselsetting i hav- og kystnæringer i fremtiden?