TARESKOG, HAVETS REGNSKOV

Tareskoger er som regnskoger under sjøen som representerer noen av de mest varierte og produktive habitatene på jorden. Disse undersjøisk skogene gir en viktig tredimensjonal, undervanns habitat som er hjemsted for hundrevis eller tusenvis av arter av hvirvelløse dyr, fisk og andre alger, inkludert kommersielle arter. Noen arter aggregerer og gyter i kelpskoger, eller bruker disse områdene som ungdyrkultur. Noen arter bruker det som beskyttelse eller kaller det sitt hjem. Marine pattedyr er kjent for å jakte i de lange korridorene som danner i kelpskoger mellom rader av enkelte planter og noen arter som sjøpinnsvin spiser dem.

Hvordan vil denne unike skogen forandres på grunn av klimaendringer og utnyttelse? Hvordan kan vi skape en bærekraftig bruk av disse skogens økosystemer og tare selv i fremtiden?

Tare er primærprodusenter som støtter resten av den marine økosystem. Ved å være fotosyntetisk fjerner de også CO2 fra atmosfæren og er dermed viktige aktører i kampen mot global oppvarming. Alt dette og flere andre økosystemtjenester gjør tareskogen til et av de viktigste økosystemene i havet og er naturlig en del av havets helseindeks.