Karbonlagring

Global oppvarming er høyt på dagsordenen globalt og nasjonalt. Ved å redusere konsentrasjonen av klimagasser som CO2 i atmosfæren kan vi bidra til å stanse klimaendringene. Tang, tare og ålegras tar opp CO2 under fotosyntesen og lagrer karbonet i plantevevet. Store arealer med disse marine plantene kan på denne måten bidra til reduksjon av klimagasser. Norge har en egen klimalov som forplikter til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp, ved blant annet karbonlagring. 

Hva du mener er viktig når vi skal vurdere kapasiteten til og forutsetningene for at kystøkosystem kan lagre karbon i plantemateriale i nordnorske kystkommuner?