HVORFOR SER VI PÅ LAKSEOPPDRETT?

Spesielt lakseoppdrett, har blitt en viktig og kontroversiell industri i kystområdet i Norge de siste tiårene. Det står vesentlig for verdiskaping og eksportinntekt for Norge som en nasjon, og sysselsetting knyttet til næringen er viktig for mange kommuner. Det er planlagt en fremtidig vekst i næringen, både av regjeringen, industrien og interessenter innen marikultur.

Mye av veksten forventes å skje i Nord-Norge. Dette er særlig fordi det regnes som mer område tilgjengelig der enn lenger sør, og fordi klimaendringer vil gjøre sjøtemperaturen mer egnet i nord og mindre egnet i sør.

Oppdrett er samtidig svært kontroversielt. Dette skyldes miljøutfordringer, som lakselus og laksevømming, konflikter med andre næringer og rekreasjonsbruk, samt at inntekt og sysselsetting i bransjen er konsentrert til aktører i færre kommuner. Akvakultursektoren er derfor viktig for miljømessige, økonomiske og sosiale bærekraft i mange kystkommuner i Nord-Norge i dag og vil bli enda viktigere i de kommende årene og fremtiden.