Bærekraftig utvikling fra et lokalt perspektiv

Hvorfor?

Gitt den forventede veksten i betydningen av marine ressurser, er forbindelsen mellom blå vekst og havets helse av global relevans.

Hvordan?

Samfunnene i Nord-Norge er svært avhengige av marine ressurser og har sterke kulturelle og sosiale forbindelser til havet. I Nord-Norge, omfatter den blå veksten eksponentiell vekst i akvakultursektoren, utviklingen av en svært effektiv og bærekraftig fiskeindustri, vekst i naturbasert turisme og vekst i gruvedrift og energisektoren.

Kystbarometeret er derfor et svært relevant tilfelle for havs helseforskning i andre deler av verden hvor slike næringer kommer frem, noe som bidrar til den generiske debatten om hvordan man navigerer om bærekraftige blå overganger. Vi ønsker å generere ny kunnskap om avvik og synergier mellom ulike bærekraftsmål, og vil lage et webbasert verktøy hvor brukere kan utforske trender og romlige mønstre av de ulike indeksene og dataene.

Er det mulig å måle bærekraftighet?

Vi tror det er! Kystbarometeret kombinerer sosial og naturvitenskap for å utforske og overvåke hvordan veksten i den blå økonomien påvirker økonomiske, sosiale og miljømessige bærekraftsmål i Nord-Norge. Kystbarometeret skal samle omfattende samfunnsøkonomiske, sosiale, miljømessige og biologiske mangfoldighetsrelaterte datasett for å utvikle ni bærekraftindekser for 81 kystkommuner i Nord-Norge. Prosjektet vil identifisere trender og avvik i bærekraftsmål knyttet til utviklingen av den blå økonomien.

Den brede interdisiplinære omfanget og en kombinasjon av både natur- og samfunnsvitenskap skal tilsammen identifisere:

  • Hvordan definerer vi bærekraftmål?
  • Hva er trendene?
  • Hvor er deres motsatser og synergier?
  • Hvordan er de relatert til Blue Growth?

Ikke minst ønsker vi å inkludere samfunnene langs de nordlige kysten av disse kommunene for å bidra til å definere og legge til en menneskelig dimensjon til barometeret.

Velkommen til Kystbarometeret!

Picture4